PDA

View Full Version : Hội chứng brow-squardhoangtung_ytn
16-02-2011, 01:01
Cho mình hỏi về những tổn thương của hội chứng brow squar

Xin cám ơn

Lanhuongk42i_ytn
21-02-2011, 00:32
Cậu vào link này đọc nè: http://www.benhhoc.com/index.php?do=viewarticle&artid=762&title=hoi-chung-roi-loan-cam-giac
Nhiều hội chứng được nói rõ trong đó có cả Hội chứng Brown - Sequard