PDA

View Full Version : Xét nghiệm aPTT và PTNgoaLong
23-12-2010, 18:10
Các bác cho em hỏi một tí : Bản chất của xét nghiệm aPTT và PT là gì? Em đọc sách với các tài liệu linh tinh thấy người ta nói chung chung quá.
Cám ơn các bác nhiều.

DuckFamily
27-12-2010, 02:20
Trước khi nói vể aPTT n PTT tests tui xin nói sơ qua về quá trình đông máu (blood coagulation) that leads to fibrin formation. Quá trình này liên quan đến extrinsic n intrinsic pathway.

Extrinsic pathway: VII, yếu tố này là các mô (tisue factors), gồm các phospholipid, nó cung cấp surface cho các yếu tố đông máu tương tác với nhau.

Intrinsic pathway: XII, XI, IX, VIII, các yếu tố này được tìm thấy trong máu.

Both, intrinsic n extrinsic ones cùng chia các yếu tố trong common pathway(X, V, II, I)

aPTT là một test tầm soát (screening) và đánh giá the intrinsic n common pathway (I, II, V, VIII, Ĩ, XI, XII). Nó cũng được dùng cho việc screening for the inhibitor or the intrinsic pathway như lupus anticoagulant, n monitor heparin therapy.

Normal range: 25-43 seconds

PTT:this test measures prothrombin activities. Protrombin time is the time cấn cho sự hình thành của fibrin. Test này tìm ra những factors thiếu hụt trong extrinsic n common pathways (I, V, VII, X) do đó nó cũng được dùng cho monitoring ỏal anticoagulant therapy.

Normal range : 11-15 seconds

Sources of prolonged time
Factor deficiencies
Vitamin K deficiencies (II, VII, Ĩ, X)
Liver diaease
Coumarin and/ or Heparin therapy (courmarin therapy is indicated after the Pts go home from surgery).

Notes: each labs should develop its own normal range based on the type of analyzer, reagent, n patient population


To Ngoa Long: nhiếu từ tui không familiar in Vienamese, sorry, but hope this will help you