PDA

View Full Version : Đào tạo nhân tàiKingdom
12-01-2010, 17:45
Nhân tài là một định nghĩa khó. Thế nào là nhân tài còn tùy thuộc nhiều góc nhìn

dự án “phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài” này.

Có một vài câu hỏi:

1. Người như thế nào, hoạt động trong những lĩnh vực gì và theo những tiêu chí nào để xác định “nhân tài”? Nhà khoa học tầm cỡ được coi là nhân tài, còn nghệ sĩ có danh tiếng, nghệ nhân bậc cao có được coi là nhân tài (và được trọng dụng) hay không? Không ai phủ nhận nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn là một nhân tài. Vậy nếu có một nghệ sĩ thổi sáo mà cũng đạt đến trình độ bậc thầy như thế thì có được đối xử như với một nhân tài?

Ai sẽ là nhân tài? một học sinh nhờ có điều kiện luyện thầy, luyện thợ mà đạt được kết quả thi học sinh giỏi này khác, hay một học sinh ở nông thôn, hoàn cảnh thiếu thốn, không có điều kiện học thêm, không đỗ giải này giải nọ, nhưng vào đời lại thành công sẽ là nhân tài?...

2. Một vài trong những biểu hiện của nhân tài là tính sáng tạo cao (do trời phú) và sự đam mê công việc mà mình yêu thích. Đã đam mê là phải hết mình. Ai dạy được sáng tạo? Qui trình nào có thể tạo ra những tố chất trời cho. Đã đam mê thì làm sao bỏ được công việc chuyên môn ưa thích để lên làm lãnh đạo ở cấp bộ, tỉnh...

Giỏi trong lĩnh vực này không có nghĩa là sẽ giỏi trong các lĩnh vực khác. Người làm khoa học giỏi chưa chắc đã làm tổ chức khoa học giỏi. Đấy chưa nói là chuyển sang làm lãnh đạo, một lĩnh vực hoàn toàn khác. Thử tưởng tượng kết quả sẽ thế nào nếu mời Đặng Thái Sơn về làm lãnh đạo Bộ Văn hóa?

Nếu lấy “chức vụ, cương vị công tác” làm động cơ để thu hút nhân tài, e rằng như vậy sẽ làm thui chột tài năng của họ. Một xu hướng không mấy tốt đẹp lắm là có quá nhiều người sau khi đỗ đạt đều cố bằng cách này hay cách khác chuyển hướng sang làm quản lý và bỏ chuyên môn (hoặc làm một cách hình thức).

Sử dụng và sử dụng đúng nhân tài là một điều cần thiết, nhưng điều này không có nghĩa là lấy cương vị ra để nhử nhân tài. Tại sao không thể tôn vinh và hậu đãi một nhà khoa học có đẳng cấp quốc tế nhưng chỉ là một nhà nghiên cứu thuần túy hơn chính các vị lãnh đạo của nhà khoa học đó?
nguon ycantho.com