PDA

View Full Version : Thời gian thrombin?tran nguyen
24-05-2009, 18:41
Có anh chị nào biết về ý nghĩa của xét nghiệm thời gian thrombin trong lâm sàng chỉ cho em biết với!

Pink-Spring
24-05-2009, 20:43
Chào tran nguyen.!

Thời gian thrombin = thrombin time = TT

Thời gian thrombin là xét nghiệm thăm dò giai đoạn sau cùng của quá trình đông máu: Giai đoạn tạo fibrin (trừ yếu tố XIII).

Cách làm: Thêm một lượng thrombin vào huyết tương của bệnh nhân và đo thời gian đông. Phải làm cùng với chứng để so sánh.

Bình thường:
TT = 15 - 18 giây. Được coi là kéo dài khi dài hơn so với chứng >5 giây.
Tỷ lệ = TT bệnh nhân / TT chứng = 0.85 – 1.15

Biện luận kết quả:
Thời gian thrombin phản ánh tốc độ tạo thành fibrin (do thrombin chuyển fibrinogen thành fibrin).
Thời gian thrombin thay đổi tuỳ theo: Tỷ lệ fibrinogen máu; sự có mặt trong huyết tương các chất ức chế thrombin (như heparin) hay có các chất ức chế sự trùng hợp của fibrin (như các sản phẩm thoái hoá của fibrinogen).

tran nguyen
26-05-2009, 18:31
Anh Pink ơi!
Vậy XN thrombin kéo dài trong những bệnh lí nào hả anh?
Nếu kéo dài trong những trường hợp này thì ta có thể điều trị bằng thuốc nào?

Pink-Spring
26-05-2009, 22:53
Chào tran nguyen.!
Ở phần biện luận kết quả, Pink có nêu tổng quát rồi.
Để chẩn đoán bệnh lý rối loạn đông máu, phải qua nhiều xét nghiệm.

VD:
Nếu TT = dài mà TCK (aPTT) = dài & TQ (PT) = dài & Tiểu cầu bình thường
==> có thể
(1) Đang sử dụng Heparin
(2) Bệnh gan
(3) Thiếu Fibrinogen
(4) Tăng tiêu hủy Fibrin

VD:
Nếu TT = dài mà TCK (aPTT) = dài & TQ (PT) = dài & Tiểu cầu thấp
==> có thể
(1) Đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC)
(2) Bệnh gan cấp

Như vậy, phải làm thêm xét nghiệm để xác định các bệnh lý có thể đó, rồi mới tiến hành điều trị.

tamkg
28-05-2009, 22:24
cảm ơn anh rất nhiều, em nhờ bác nói thêm về ACT giúp

trungbach12hoa
24-09-2009, 23:14
Anh Pink ơi. Trường hợp APTT và PT đều bình thường , Fibrinogen bình thường nhưng TT kéo dài thì mình nghĩ đến cái gì?

nguoitiengiang
03-10-2011, 02:24
Bạn có thể nói lung về TP và TCK được không,cám ơn bạn nhiều.