PDA

View Full Version : Hỏi về tiêu chí để đánh giá một bệnh việnherowhirt
01-11-2011, 13:13
Hiện em đang tìm hiểu về hệ thống bệnh viện. Vậy dựa những tiêu chí nào để đánh giá một bệnh viện. Bác nào biết xin giải thích giúp em

Định tìm mục hỏi đáp để hỏi nhưng tìm mãi ko thấy. nếu vi phạm mod chiếu cố giúp em.

Thanks cả nhà
Bác nào biết tư vấn qua mail này em với nhé : mr.joogle@gmail.com

Bacsinhaque
01-11-2011, 14:32
Chào bạn, tiêu chí đánh giá thay đổi tùy theo mục đích đánh giá cái gì nữa, thí dụ đánh giá chuyên môn khác, đánh giá tiêu chuẩn thân thiện khác, đánh giá cơ sở vật chất khác....
Tiêu chí đánh giá chung của bộ y tế có thay đổi theo hàng năm, mời xem ở đây, chịu khó đọc và tìm trong đó nhé:
http://www.kcb.vn/ShowNews.aspx?lang=vn&cat=030&nid=75

http://www.soyteqnam.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=92&Itemid=357