PDA

View Full Version : Quy Tắc Ứng XửPink-Spring
22-10-2008, 21:21
QUY TẮC

ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Điều 1 . Quy tắc ứng xử chung
1. Những việc cán bộ, viên chức y tế phải làm:
a) Thực hiện nghiêm túc các quy định về Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế (12 Điều y đức- Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế);
b) Khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của cán bộ, viên chức;
c) Mặc trang phục, đeo thẻ cán bộ, viên chức theo quy định; Đeo phù hiệu của các lĩnh vực đã được pháp luật quy định (nếu có); Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp;
d) Có thái độ hòa nhã, lịch sự, văn minh khi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin; Phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời;
đ) Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
- Tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp; Phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm;
- Có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của đơn vị mình nhằm bảo đảm cho hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả;
e) Có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của cán bộ, viên chức đối với cán bộ, viên chức khác trong cùng đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ và phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ánh đó.
2. Những việc cán bộ, viên chức y tế không được làm:
a) Lạm dụng danh tiếng của cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc cá nhân; Tự đề cao vai trò bản thân trong cơ quan, đơn vị;
b) Cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cùng đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và của người dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
c) Che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung phản ảnh đối với cán bộ, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị;
d) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, trường học tư nhân và tổ chức nghiên cứu khoa học tư nhân về y tế như: Bệnh viện tư nhân, Công ty cổ phần về Y, Dược tư nhân, Trường trung cấp y tư nhân, Trường đại học y tư nhân…;
đ) Làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và các công việc khác mà việc tư vấn đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích quốc gia, đến ngành y tế và đơn vị.

Điều 2. Quy tắc ứng xử với người bệnh và gia đình người bệnh
1. Những việc cán bộ, viên chức y tế phải làm:
a) Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh (được ban hành kèm theo Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT ngày 27/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế);
b) Tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc Quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh;
c) Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người thầy thuốc xã hội chủ nghĩa;
d) Tìm hiểu, nắm bắt diễn biến tâm lý người bệnh và gia đình người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Thương yêu người bệnh, coi người bệnh như người nhà của mình;
đ) Lịch sự, hòa nhã, động viên, an ủi, tôn trọng người bệnh và gia đình người bệnh;
e) Nghiêm túc thực hiện lời Bác Hồ dạy “Lương y phải như từ mẫu”; Thực hiện khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về, dặn dò chu đáo”;
g) Thường xuyên học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ năng giao tiếp với người bệnh và gia đình người bệnh.
2. Những việc cán bộ, viên chức y tế không được làm:
a) Có hành vi tiêu cực, lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi trong quá trình phục vụ, chăm sóc người bệnh, như: biểu hiện ban ơn, có thái độ, cử chỉ gợi ý nhận tiền, quà biếu của người bệnh và gia đình người bệnh;
b) Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, trì hoãn, thờ ơ, gây khó khăn đối với người bệnh, gia đình người bệnh;
c) Làm trái quy chế chuyên môn trong thi hành nhiệm vụ.

Điều 3. Quy tắc ứng xử với đồng nghiệp
1. Những việc cán bộ viên chức y tế phải làm:
a) Trung thực, chân thành, đoàn kết, nêu cao tinh thần hợp tác chia xẻ trách nhiệm, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thẳng thắn tự phê bình và phê bình;
b) Tôn trọng và bảo vệ danh dự của đồng nghiệp; Gương mẫu, tích cực trong công tác, học hỏi lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ;
c) Sẵn sàng giúp đỡ nhau, phối hợp chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Những việc cán bộ, nhân viên y tế không được làm:
a) Trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm của mình cho đồng nghiệp;
b) Gây bè phái, mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, cục bộ địa phương;
c) Phản ánh sai sự thật về đồng nghiệp của mình nhằm bôi nhọ danh dự, làm mất uy tín của đồng nghiệp.

Điều 4. Quy tắc ứng xử của cán bộ lãnh đạo đơn vị
1. Những việc cán bộ lãnh đạo đơn vị phải làm:
a) Thực hiện sự phân công công việc công khai, công bằng, hợp lý, phù hợp với năng lực của từng cán bộ, viên chức trong đơn vị.
b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý cán bộ, viên chức.
c) Nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, viên chức y tế thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động của từng cán bộ, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ trong đơn vị;
d) Phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập, nâng cao trình độ và phát huy sáng kiến của cán bộ, viên chức thuộc đơn vị quản lý;
đ) Tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý khi giao nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
e) Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức y tế.
2. Những việc cán bộ lãnh đạo đơn vị không được làm:
a) Chuyên quyền, độc đoán, gia trưởng, coi thường cấp dưới, không gương mẫu, nói không đi đôi với làm;
b) Cản trở, xử lý không đúng trong quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích hoặc các thông tin khác về người tố cáo;
c) Giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột;
d) Cho phép các doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của đơn vị mình quản lý;
đ) Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong đơn vị mình quản lý.

rudee
19-07-2009, 13:05
trời cả đống quy tắc vậy thì đến thánh cũng khó mà chu toàn đại ca ạ!tại sao mơi người cứ bài ca chuẫn mực đạo đúc cũ mèm ra mà làm thiên hạ hoãng thế.chỉ có bãn thân mới là cái chuẫn hoàn thiện nhất thôi,chứ cứ hè nhau đề mấy cái chuẩn đó rồi hì hụi làm theo như một cái thói quen nhờn của động vật thì con người mất tiêu cái giá ĐV bậc cao mất thoi bác ạh.lương tâm trong sạch mới thực sự là bác sĩ,hễ cầm đến dao mỗ là ko bao giờ tồn tại thứ gọi là giới hạn,bợi vậy dẹp bõ quy tắc cản đường mình mới mong tiến bộ.khoa học đáng lẽ sẽ tiến xa hơn nếu như không tồn tại những ng ko hiu chữ đạo lý,chỉ vì thói ích kỹ sợ sự mới mẽ,họ sẵn sàng nạo đi bào thai,vứt bỏ con mình,chu ko đễ con mình có ý nghĩa hơn.ko sao cã chúa ko triệt đường mình ,những ng dam hi sinh vẫn còn đường khác dù khó khăn,dù cho đáng lý ra đã đạt đến thành tựu cao thế nào.nếu mọi ng2 cứ khư khư quy tắc của mình,thi xin lỗi vô ích thoi,sẽ có kẽ khác ko như mọi ng có những bước tiến ko ngờ đâu.

rudee
19-07-2009, 13:34
hổng biết nói mấy cài này thì bệnh nhân hiểu hong ta?sợ nói ra ng ta nghi~ con này bị điên:))...cứ dùng ngôn ngữ cử chĩ chắc ăn nhất,thằng điếc nó cũng hiều...chứ những người ko học chuyên ngành mà sổ từ chuyên ra chắc họ rượt cho xịt khói:))bác sĩ,giáo viên là những nghe nhay cảm nên ko đơn giãn là áp đặt là dc:))

Pink-Spring
19-07-2009, 23:01
Chào rudee.!
rudee nói cũng hay lắm.!
Nếu rudee đang sống ở trong nước, thì cảm nhận được đây là vấn đề cần triển khai để lấy điểm của các BV (Chợ Rẫy cũng không ngoại lệ).
Tại nơi Pink làm, đang triển khai "luôn luôn để trong túi áo trắng 12 điều y đức". Cái bảng 12 điều y đức này in màu cũng đẹp lắm. Khi kiểm tra, nếu mình không có thì không ổn đâu.!

rudee
20-07-2009, 13:20
tiền bối nói chí phải!em đã từng đứng ở vị trí của một bệnh nhân,nên thấy rõ ràng ,thái độ của bác sĩ điều trị chẳng có tí gì chân thành với bệnh nhân cả.trong tư tưởng của em ,bác sĩ cũng phải biết đau cùng với bệnh nhân,phải bên cạnh cùng ng ta vượt qua bệnh tật,thế mới mong bệnh nhân hợp tác với mình,đôi bên cùng làm việc mới xúc tiến công việc nhanh được....cần phải dẹp bỏ luôn cái áp lực tiền bạc lẫn thời gian mới mong thành một bs dc.chứ e thấy ng ta cứ rêu rao nghề bs kiếm dc nhiều tiền rồi cứ thế chạy theo,mà ko nghĩ đến tâm huyết của bản thân,nên đào tạo ra một đống bs rỗng ruột...


chúc tiền bối một ngày tốt lành:D!!

rudee
20-07-2009, 13:52
à mà tiền bối có thể cho e biết thế nào mới là nghệ thuật điều trị hông ạ.bậc hạ nhân xin cung thỉnh:)

Pink-Spring
20-07-2009, 15:33
Chào rudee.!

nghệ thuật điều trị à.!

Pink không biết.
Bệnh nào cũng có phác đồ, cứ áp vào mà trị.
Nhưng nhớ là không phải chỉ trị riêng cái bệnh mà bệnh nhân đang bị.

Chào và chúc sức khỏe.!

rudee
20-07-2009, 22:09
e cũng hổng biết ,cứ thấy thiên hạ bàn luận về cái chuyện đó nên cũng tò mò!theo phác họa sơ lược chắc em nghĩ là nó đề cập đến thái độ và cách chữa trị chính xác nhất cho bs.tài liệu bây giờ cứ chung chung lại lan man dài dòng quá,đọc hết mà hiểu dc chắc phải nhũn não quá:))nếu anh có tài liệu gì dễ hiểu về cái này thì cho em xin nha.cám ơn nhiều và chúc một ngày làm việc tốt lành:D