PDA

View Full Version : Họa đồ âm dương (Y Hoc Co Truyen)lovelylily
31-03-2011, 20:21
Cho con hoi, tai sao nguoi xua lai dung hoa do am duong la hinh tron? con can cau tra loi gap lam!

Bacsinhaque
31-03-2011, 20:36
http://diendanykhoa.com/image.php?u=13098&dateline=1290361353

Trời tròn đất vuông là quan niệm của người xưa.
Âm dương là bản chất nhị nguyên của vũ trụ, càn khôn, tức bầu trời.

Phải viết tiếng Việt có dấu nghe học trò.
http://2.bp.blogspot.com/_GgsK3ZiRoPo/SXSfiVWO8hI/AAAAAAAAADE/2boJn2ZV1Yw/S650/Am+Duong+Giao+Hoa.jpg

Tráng sinh Việt
31-03-2011, 22:15
Cho con hoi, tai sao nguoi xua lai dung hoa do am duong la hinh tron? con can cau tra loi gap lam!

BacSiNhaQue giải như thế, nghe có máy móc chăng?

Tráng sinh tôi xin nói theo người bình dân nghe!?

- Hà Đồ Lưỡng Nghi mà bạn nói là "họa đồ âm dương"
Sở dỉ được vẽ với hình TRÒN là do Từ THÁI KHÔNG hay VÔ CỰC hoặc O => Mà KHÔNG CÓ THÁI KHÔNG thì KHÔNG CÓ CHI CẢ !
Nên chi Tiền Hiền (người xưa) vẽ HÌNH TRÒN - Có thể hiểu là THÁI KHÔNG = ZÉRO có trước - THÁI KHÔNG - không có Âm - Dương - KHÔNG CÓ SÁNG TỐI chi hết.
Vì Duyên do nào đó (ví dụ như CHẤN - LÔI - Sấm Sét) THÁI KHÔNG PHÂN ĐỊNH => có ÂM - Có DƯƠNG - LƯỠNG NGHI HÀ ĐỒ là hình vẽ mà bạn hỏi ?

Chia sẻ .

lemongngoctran1973
31-03-2011, 22:30
Quan niệm của người xưa :bản chất vạn vật mang tính nhị nguyên (như anh Bacsinhaque nói ở trên). Nhị nguyên được đại diện bởi Âm (biểu tượng màu đen), Dương (biểu tượng màu trắng). Hình tròn được xem là biểu hiện cho sự hoàn hảo. Một vật, một sự hoàn hảo thì trong nó đạt trạng thái cân bằng (tương đối) về Âm, Dương. Chỉ nói ở trạng thái tĩnh thôi, còn nguyên lí động thì không bàn ở đây.
Họa đồ mà bạn muốn hỏi là họa đồ Thái cực (Thái cực đồ), thể hiện quan niệm nhị nguyên hoàn hảo trong sự vật, vũ trụ theo người xưa.
Thái cực là nguyên trạng ( nguyên thể ) của vũ trụ, nó hoàn hảo nên thường xem nó là Đạo. Thái cực sinh Lưỡng nghi ( âm, dương ) , lưỡng nghi sinh Tứ tượng ( thái âm- phần đen lớn, thiếu âm- phần đen nhỏ, thái dương- phần trắng lớn, thiếu dương- phần trắng nhỏ ). Thái cực đồ thể hiện đầy đủ một quan điểm thống nhất của nền triết học Đông phương.
Vài ý riêng chủ quan. Chờ kiến giải của quí bậc cao nhân.

Bacsinhaque
01-04-2011, 00:23
Tư tưởng triết học Âm-Dương.
Có thể khái quát những tư tưởng triết học Âm-Dương sơ kỳ ở những điểm sau:

.Một là, vạn vật trong vũ trụ từ vô cùng lớn đến vô cùng bé đều bao hàm hai mặt đối lập là Âm và Dương. Sự thống nhất, cân bằng hai thế lực đối lập ấy trong mỗi tồn tại gọi là thái cực.

.Hai là, Âm và Dương không tồn tại bên cạnh nhau, độc lập tuyệt đối với nhau, mà trái lại chúng có khả năng chuyển hóa cho nhau theo nguyên tắc của sự đắp đổi, hoán vị: Âm chuyển hóa thành Dương và Dương chuyển hóa thành Âm.

.Ba là, sự chuyển hóa đó là xuất phát từ năng lực vốn có của Âm - Dương, trong đó Âm là cơ sở, Dương là cái được sinh ra từ cơ sở đó: Khi Âm cùng thì Dương khởi và ngược lại; Khi Dương tận thì Âm sinh và ngược lại. “Âm (Dương) cùng” và “Dương (Âm) tận” là khái niệm chỉ sự phát triển của Âm và Dương đã tới tột đỉnh của nó. “Dương (Âm) khởi” và “Âm (Dương) sinh” là khái niệm chỉ sự bắt đầu phát sinh của Âm và Dương. Khi Âm cùng gọi là Thái Âm thì Dương bắt đầu sinh gọi là Thiếu Dương. Ngược lại khi Dương thịnh gọi là Thái Dương thì Âm bắt đầu xuất hiện gọi là Thiếu Âm.

Có thể minh họa sơ đồ đó như sau: Vòng tròn lớn là Thái cực; nửa trắng là Thái Dương, nửa đen là Thái Âm, chấm đen ở phần trắng là Thiếu Âm, chấm trắng ở phần đen là Thiếu Dương. Theo cách họa đồ này thì Vòng tròn lớn không thay đổi, Dương tiến đến đâu thì Âm lùi đến đó và ngược lại; Thiếu Âm sinh ra ở phần lớn nhất của nửa trắng, Thiếu Dương sinh ra ở phần lớn nhất của phần đen.
http://www.americanstandard.com.vn/uploads/UploadEditor/UserFiles/Image/thang%201009/bedroom%201.png

http://diendanykhoa.com/image.php?u=13098&dateline=1290361353

.Bốn là, sự biến đổi Âm - Dương không dẫn đến sự phát triển nào cả. Đó chỉ là sự thay đổi giữa hai trạng thái của vạn vật trong vũ trụ: Dương (động), Âm (tĩnh) mà thôi.
Thuyết Âm - Dương không phải là thuyết về sự phát triển, mà nhằm duy trì
trật tự cân bằng Âm - Dương trong vạn vật, coi đó là trạng thái lý tưởng của tự nhiên, xã hội và con người.
.Năm là, chu trình biến dịch của vạn vật và vũ trụ theo lôgic sau: Thái cực sinh Lưỡng nghi (Âm - Dương cân bằng); Lưỡng nghi sinh tứ tượng (Thái Âm, Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương); Tứ tượng sinh bát quái (Kiền, Khảm, Cấn, Chấn, Ly, Tốn, Khôn, Đoài); Bát quái sinh 64 trạng thái; 64 trạng thái sinh vạn vật. Vạn vật quy về 64 trạng thái Thái, bỉ, truân v.v. lại quy về bát quái, lại quy về tứ tượng, lại quy về lưỡng nghi, lại quy về thái cực rồi lại quy về Âm - Dương.

pk nhanduc
01-04-2011, 15:16
Nắng trộn vào mưa, mưa trộn nắng
Trời đất giao hòa – tóc muối tiêu
Ngày trộn vào đêm, năm trộn tháng
Anh trộn vào em hết mọi điều…

Bacsinhaque
01-04-2011, 15:37
http://vanthuongphoto.com/home/images/phocagallery/anhmoinhat/thumbs/phoca_thumb_l_1852tinh-gia.gif

Trời sinh hòn đất
Nắn thành hình anh
Nắn thành hình em
Hòa vào một mối
Nắn thành hình em
Nắn thành hình anh.

http://www.thaiphienphoto.com/images/gallery/MC0030LAR.jpg

http://images.timnhanh.com/blog/image/ki%20qua%20hà.jpeg

http://philtinlan.files.wordpress.com/2010/01/tinh-gia-21.jpghttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVWxu8z-7kLFH9sAyB4uIP_Gc0xk2TpcesfTsA8_M2t_qaVC82-A

Tráng sinh Việt
01-04-2011, 18:23
Xin quý đồng nghiệp đừng quên: Trong Dương CÓ ÂM và Trong Âm có DƯƠNG.
Vấn đề nầy đã được Cố GS TS Ngô Gia Hy lý giải.
CHÂN ÂM = OESTROGEN
CHÂN DƯƠNG = TESTOSTERON
trong mỗi con người - Dù là Nữ hay Nam đều có; với số lượng ra sao? Vấn đề đó cần nên bàn tiếp... Còn như nếu chỉ có 5/5 (Âm/Dương) = Theo tôi các đồng nghiệp có thể đoán là GIỚI THỨ (mấy) rồi!?

Kính.